در ازدحام سین

بی جدال خسته ام

تمام بزرگراه ها به گناه ختم می شوند

تمام سپیده ها

                     به ترس

تمام من

          تسلیم یک تماس توست

ای دروگر داس به دست!

/ 8 نظر / 4 بازدید
زرى

به گمانم درد مشترك بسيارى از ماست ، همگي بى جدال خسته ايم.

امینه

هر روز که می گذرد من از هیچ به هیچ می رسم!

امینه

بعضي روزها انسان فقط خسته ست نه تنهاست نه غمگين و نه عاشق فقط خسته ست ايلهان برک ترجمه : سيامک تقي زاده

دنریس استورم بورن تارگیرین از تبار اژدها

ممنون زیبا بود

چنگیزی

احسنت

مهتاب

واقعا چرا تمام بزرگراه ها به گناه ختم می شوند!!!!!!!

دنریس استورم بورن تارگیرین از تبار اژدها

من چندین بار این متنو خوندم و... فهمیدم حقیقتا سپیده های به ترس منتهی می شن. بازم ممنون...

منطقه امن

قشنگ بود... زندگیست دیگر و جاریست! آنقدر که دوری نتواند احساساتت را بهم بریزد به روزم شماهم دعوت![گل]