.

بعد از من

- شاید -

باران که بیاید

زمین به اندازه ی یک نفر

بیشتر  

        خیس شود

/ 0 نظر / 6 بازدید