وای بر ما

وای بر تو چو روز من برسد

آتش سینه سوز من برسد

وای بر ما اگر در آن دوزخ

آن دم کینه توز من برسد

لب فرو بسته ام در این شب تا

شعله ی شب فروز من برسد

بر زمستان قلب یخ زده ات

آفتاب تموز من برسد

قلب صد پاره ام نگر تا کی

منجی پاره دوز من برسد

نشو تسلیم تا به گوش فلک

(( نشدی له هنوز )) من برسد

/ 0 نظر / 6 بازدید