.

امشب غم ام غم شادی از غم است

بیهوده کاج قامتم از بارش ات خم است

قسطنطنیه بود دلت بس که غصه داشت

بغداد قلب من به جسد بیشتر کم است

دریای خون دیده ام از سیل اشک توست

هرچند در برابر آن چند شبنم است

جان دادنت گذشت به سن از فراز سی

جان کندنم ز عشق تو بی درد و دردم است

سعدی صفت به عشق من از خود گذشته ای

از تو گذشتنم چو مغول ننگ عالم است

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدیه

خیلی قشنگ!

گولیا

جناب حبیبی هنینگز را فراموش کردید؟ قرار بود کتابی از مجموعه اشعارش چاپ کنید. خوب اگر الان زمانش نیست یا مطابق با میل شما، حداقل مثل سابق گاه به گاه از اشعارش چیزی در همین‌جا بگذارید.