یادداشت های روزانه ی یک تازه روانی -4

باران که می بارد انگار در نبض تکراری زمان سکته ای می افتد، یا آسمان که جر می خورد انگار قرارست جر خوردن های ما تمام شود و موز بشود همان کیلویی هزار تومان که بود و سایه ی قحطی و گرسنگی برود جای دیگری بساطش را پهن کند. باران که می بارد فکرهایی را که تا چهار صبح بیدار نگه ات داشته اند می روند رد کارشان. سوار اتوبوسم. نگاهم از ناخن های زنی که چند متر آن طرف تر ایستاده و مدام بر می گردد و به مرد همراهش می گوید چه منظره ی قشنگی! چه هوای خوبی!می چرخد سمت شاه توت های درختچه های وسط بولوار، هنوز مانده به قرمزی ناخن های زن خوشحال یک عصر بارانی برسند. امیدوارم امروز که به خانه می رسم در راه پله با مدیر ساختمان رودررو نشوم. تمام

/ 4 نظر / 4 بازدید
ماهی

چه خوب گفتی باران که می‌بارد انگار همه چیز قرار است درست شود و چه خوب که هرروز می‌نویسی.

.

حالت داره خوب میشه :)

نش

خوبه!

painkiller

تازه روانی و یادداشت‌هاش رو دوست می‌دارم.