بدون شرح 1

آقا مارکز درگذشت. آقا مارکز درگذشت و با درگذشتن اش تکانی به جامعه ی رو به موت ادبی داد. آقا مارکز درگذشت و کتاب هایش یک دفعه به پشت ویترین آمدند عینهو خاطرات استیو جابز و افست هایش به تیراژهای نجومی رسید. آقا مارکز درگذشت و از دیروز هرکس که در زندگی اش صد صفحه کتاب نخوانده بود عاشق خواندن صد سال تنهایی شد. آقا مارکز درگذشت و ما بالاخره فهمیدیم منظور شاعر از این که هنرمند هرجا رود قدر بیند و بر صدر نشیند چیست. آقا مارکز! چه خوب شد که درگذشتی! کاش همه ی آقا مارکزها درگذرند تا ملت لااقل یک بار اسم آنها را بشنوند.  

/ 2 نظر / 4 بازدید
دنریس استورم بورن تارگیرین از تبار اژدها

باعث تاسفه... ای بابا...

كتايون

مخالفم جناب البته با احترام واحد سنجش كتابخواني، كيلو نيست گمانم خواندن يك ورق، حتي با هدف پز يا پرستيژ، خوبه.