من خودم 8

دیروز وارد یک پاساژ عینک فروشی شدم تو خیابان جمهوری. لحظه ای که وارد شدم یک نفر بغل گوشم داد زد: حامد!!!! بعد یک نفر از طبقه ی بالا حامد نامی را صدا کرد بعد صداها از اطراف پاساژ بلند شد که همگی مشغول صدا کردن حامد بودند: آقا حامد! داش حامد! حاااااااااااااامد! صحنه ی جالبی بود. بعد یک دفعه همه ی صداها خاموش شد و یک مرد کچل مثل یک خواننده ی اپرا از گوشه ی صحنه وارد شد. منتظر بودم یک نور گرد دورش باشد که نبود. وسط محوطه ی باز پاساژ ایستاد و رو به نقطه ی نامعلومی از سقف بلند پاساژ گفت: سرت به کار خودت باشه.

از پاساژ زدم بیرون.

/ 8 نظر / 3 بازدید
چنگیزی

خدایا از عمر یک نفر آنچه هست باقی بردار و به عمر این افزای

دامون قنبرزاده

سلام مجموعه ی یادداشت های « من خودم » را خواندم. عالی بودند و غم انگیز.

اوف! تپش قلب گرفتم. فقط باید زد بیرون.

كتايون

خيلي داغوني حامد آقا ... يك داغون جالب!

پاگردنویس

این خواننده های عرب خیلی از جمله ی حبیبی نورالعینی استفده می کنن.رفتن به یه کنسرت عربی نقش موثری در رفع این تنش ها دارد