.

دلم گرفته

انگار

ساحل از کشتی

ایستگاه از قطار...

/ 6 نظر / 4 بازدید
اسطوره

دلم گرفته انگار گریه بی اختیار میخواهد...

شادی

همیشه به لذتی که مخاطب شعرات از خوندش میبره فک میکنم

سوده

لذت بخش بود، مرسی

روز نو

سخن از جانب ما می گویی