بدون شرح 2

دیروز داشتم بی هدف ول می گشتم که دیدم روی یک تابلو نوشته مرکز بازپروری سوء مصرف مواد. نمی دانم مصرف غیر سوء مواد دیگر چیست. شاید منظور استفاده از تریاک برای گوش بچه باشد. کیم بیلیر.

/ 1 نظر / 4 بازدید
دنریس استورم بورن تارگیرین از تبار اژدها

چه جالب!