من خودم

گاهی اینجا که پشت میز نشسته ام و روبرویم دیوار است و پشت سرم دیوارست و دو طرفم هم دیوارست یاد لالی می افتم. لالی مرد لالی بود (همانطور که از اسمش پیداست) که پیشگویی می کرد. عمه سادات و بر و بچه ها به لالی پول و غذا و چایی می دادند که بیاید بنشیند روی فرش های خانه ی عمه که بوی سیگار تیر و زر می داد و از آینده خبر بدهد خبر مرگ مان. لالی با همان لال بازی هایش یک روز تصمیم گرفت به ما از شغل آینده مان خبر بدهد. یادم هست لالی به من گفت که جراح می شوم آن هم جراح قلب که آن روزها خیلی دوست داشتم شاید چون بابا یکی دو سکته ی ناقص را تا آن وقت زده بود و من فکر می کردم جراحی قلب خیلی شغل مهمی است. و یادم هست وقتی از خانه ی عمه می آمدیم مریم ( که لالی پیش بینی کرده بود استاد دانشگاه می شود.) گفت که لالی نگفته من جراح قلب می شوم گفته من کارمند می شوم ولی چون اطرافی ها به او رسانده اند که من چه شغلی دوست دارم لالی هم محض دلخوشی من گفته جراح قلب می شوم. نگاهم به بابا بود و به کله اش و به سیگاری که آنقدر در پیکان 54 اش کشیده بود که روی سقف یک دایره ی سیاه افتاده بود و خودم را دیدم که کارمند شده ام و شاید ( کسی چه می داند) زده باشم زیر گریه از ترس کارمند شدن و این ترس در تمام شبها و روزهایی که درس می خواندم و جبر و مثلثات و مزخرفات حل می کردم باید با من بوده باشد.

حالا اینجا که آن طرف میز دیوار سمت چپ دیوار سمت راست دیوار و پشت سر دیوار و بالای سر دیواریست که به آن سقف می گویند فکر می کنم لالی چه پیشگوی بزرگی بود و خدایش بیامرزد که زندگی مرا ساخت در شش سالگی.    

/ 4 نظر / 4 بازدید
n,shn

fuck lali

مریم

حامدجان من هم آن روز را دقیق به یاد دارم. لالی با اشاره در مورد شغل آینده من گفت معلم می شوم و منی که نمیخواستم راه همیشه رفته تمام اهل فامیل را بروم دلم ریخت پائین و حس کردم یه سرنوشت جبری در زندگی من است که هر چه درس بخوانم هم نمیتوانم آن را عوض کنم که البته در زندگی واقعی راهی را تا الان طی کرده ام که نه خودم و نه لالی و نه هیچ کس دیگر هم نمیتوانست آن را پیشگویی کند. در مورد تو هم شاید از سر کل کل بچگی آن حرف را زده باشم اما ته دلم با خودم میگفتم خوش به حال حامد، به آنچه در زندگی می خواهد میرسد چون می داند چه میخواهد و هنوز هم به این مسئله باور دارم

امینی

همه ی ما دنیایمان را بر اساس قضاوت و حتی گاهی بر اساس حرف های به ظاهر بی اهمیت دیگران می سازیم. آدم های حساس بیشتر ... چه تلخ

چنگیزی

آفرین به لالی