عبور دور از نزدیک (2)

پوست بیابانی ات

پوست بیابانی ات

مغاک دو لب

               با نفس لرزه هایش

دریاچه ای از چشم

کویر پیشانی ات

و شب

با تارهایی طلایی در لحظه لحظه هایش

/ 0 نظر / 4 بازدید