یادداشت های روزانه ی یک تازه روانی -6

خدا عمه ی همه ی شما را بیامرزد! بچه که بودم هروقت می رفتیم خانه ی عمه، هرچی اخبار فجیع و دلغشه آور بود را خدابیامرز قطار می کرد بیخ دیوار؛ از کامیون قیر داغ که زده دیوار اتاق خواب یک خانواده را خراب کرده و ساکنان را قیرآجین بگیر تا انواع و اقسام دردها و مرض های دوست و آشنا و در و همسایه. من هم می نشستم پشت استکان چایی و در حالی که به گل های قالی که جا به جا با آتش سیگار سوخته بود نگاه می کردم و دماغم از بوی خانه ی عمه که مخلوطی از بوی قلیان و کتلت بود پر می شد این اخبار مسرت بخش را آویزه ی گوش می کردم. حالا می فهمم طفلی عمه با ذکر مصیبت دیگران سعی می کرد درد و غم خودش را فراموش کند. کاش عمرش قد می داد و این روزها را می دید. تلویزیون را که روشن می کنم بوی قلیان و کتلت سوراخ های دماغم را پر می کند.  

پی نوشت: دیروز یکی از همکارها وارد اتاق شد و گفت شنیدید تو آمریکا بمب گذاری شده؟ چشم های یکی از همکارها چنان برقی زد که انگار 120 ساعت اضافه کار گرفته: خوبشون شد!

دلم لرزید.

/ 5 نظر / 4 بازدید
نش

بوی قُتلت ، بوی قیر، بوی تند ماهی دودی!

سپیده

خدا رحمتشون کنه ذکر مصیبت عین مصیبت ِ

سعید

خدا نصیب نکنه از این همکارا! برم خدارو شکر کنم که نصیب ما نکرده! آدم اگه همکاراش حکم رفیقاشو داشته باشن یه کار روزمره رو حتی سی سال هم می تونه تحمل کنه!

مرضیه ستوده

واضح و مبرهن است که هیچ انسانی مرگ و نیستی برای همنوع اش نخواهد. حتی مرگ اعلحضرت و یا حسنی مبارک. واضح و مبرهن است که انسان نگوید "خوب شان شد". هر روز خدا در عراق بمبی منفجر می شود. حداقل بیست سی نفر به ظرز فجیعی کشته می شوند و هفتاد هشتاد نفر زحمی. که تعدادی از زخمی ها هم چند روز بعد در شرایطی دردناک می میرند. یک عکس از این مادر مرده ها در دنیا مخابره نمی شود. خبر این انفجارهای هر روزه، فقط بصورت یک جمله در مدیا بازتاب پیدا می کند. اما سه عدد کشته ی بوستون و کف پای خون آلود و پیشانی ی خون چکان در همه عالم مخابره شده است. و برای تعدادی زحمی هزار پلیس کون گونده در حال دویدن و صدها دکتر و نرس و آمبولانس آژیرکشان. این دلم لرزید از زبان یک دیوانه یه کم عاقلانه و باسمه ای است. این دلم لرزید در دوران پلیس های کون گونده یه کم لوکس و سوسولی است.

مینا حسین نژاد

خیلی خوب نوشته بودین...خیلی...