بدون شرح 3

در این مملکت به بیست و چهار ساعت نمی کشد که دو احساس کاملا متضاد را تجربه کنی. دیروز داشتم از کنار پارک رد می شدم. در گوشه ای دو جوان داشتند گیتار می زدند و یک نفر هم درام می زد. چند نفری ایستاده بودند و نگاه می کردند. رهگذرها در داخل کلاه آنها پول می انداختند. حتی یک خانم یک گل - که فکر کنم برای روز زن یا هرچی از کسی گرفته بود- را به آنها داد. فضای خوبی بود. بادی هم می آمد. یکی هم درخواست هتل کلیفرنیا کرد و گروه آن را نواخت. یک لحظه احساس کردم چه خوب که اینجایم در این کشور.

اما امروز صبح بعد از دعوا با پلیس سر کوچه و مکانیک و مواجه شدن با دروغ و دغل های اداری تمام فکر و ذکرم این است که حالم از این گوشه ی دنیا به هم می خورد. هنوز بیست و چهار ساعت نشده، کاش پاسپورت ما اعتبار داشت و کاش اختلاسی کرده بودم یا اندازه ی آندو تیموریان حقوق می گرفتم، به فرودگاه می رفتم و سوار اولین هواپیمایی می شدم که از زمین برمی خاست.

/ 0 نظر / 4 بازدید