.

این دل تشنه آه می خواهد

آتش سینه کاه می خواهد

هر حکایت ز کارد و دست و ترنج

یوسف اش قعر چاه می خواهد

نه به هر قافله توان ره زد

رهزنم مرد راه می خواهد

زخم شمشیر صد نگار کم است

دیده از غم سپاه می خواهد

هر شب از تیر دیدگان زنی

مرغ جانم نگاه می خواهد

تا به هر بوسه جان بگیرد دل

مردنی گه به گاه می خواهد

/ 3 نظر / 6 بازدید
داود

14 سال پیش بود همه خونه روزبه اینا بودیم، ریختیم تو بلوار و سیگار پارتی گرفتیم سه نفری با پرچم ایران عکس انداختیم(عکسشو دارم) نصیر و سیامک و .... هم بودن، خوشحالی هم خوشحالی های قدیم...... پیاده و باحال....

یکی از حاضرین آن جلسه

طبع شعر جناب حامد خان مبلغی جو و کاه می خواهد

علی

آخه مگه مجبوری؟ "آتش سینه کاه" یعنی چه؟ فکر کردی الکیه؟ هرکس از جاش بلند شد میتونه شعر بگه و طنز بنویسه؟