.

کم است قلب من از غم اگر که پاره شود

عذاب و رنج تنفس ز ریشه چاره شود

چنان زنم به تبر شاخ و برگ هستی خود

که تخته بند تنم با کفن قواره شود

به رنگ خویش چنان نقش بر زمین بزنم

که در حکایت خون نقل هر هزاره شود

مگو که آخر هر شام عاقبت سحریست

پیاده بر سر تقدیر خود سواره شود

مکن نصیحت و این خسته را مبند به پند

کجا به ته رسیده کسی، اسب راهواره شود

به خویش گفته ام امشب که بی کنایه بمیر

کنون که عده ی غم خارج از شماره شود

به یار هیچ مگویید کاین فلانی خفت

مباد بودنم از بوسه اش دوباره شود

/ 3 نظر / 6 بازدید
روز نو

زنده باشی. لذت بردم

شادی

[لبخند]

جوانمردي

آقاي حبيبي عزيز سلام به بهانه اين شعرتان مي خواهم چيزي بگويم كه مدتي است سر دلم مانده. تازگي ها كتاب بوداي كوچك شما را خواندم. از پركاريتان خوشحالم ولي مي خواهم يك چيزي از شما بپرسم. وقتي دختر كوچولوتان كارتونهاي خشن روباتي و فضايي مي بيند آيا به سازندگان آنها براي تخريب ذهن بچه هابد و بيراه نمي گوييد؟ احساس نمي كنيد فضاي افسرده و پر از آدم هاي رواني داستان هاي شما هم چنين اثري روي جوان ها (اگر كتاب بخوانند) داشته باشد؟ (خيلي حيف ولي) اگر نمي توانيد ديد يا حس مثبتي نسبت به زندگي بدهيد كاش دست كم كمتر بنويسيد. داستان ها و شعرهايي كه فضاي موهوم، افسرده و غير روزمره دارند خيلي شيك ترند. تاثير عميق تري هم روي آدم مي گذارند. ولي آيا اين تاثير شبيه تاثير كارتون هاي خشن فضايي نيست كه پسرهاي من خيلي هم مي پسندند؟ اميدوارم تغيير فضايي اجتماعي ايران و يا مهاجرت از ايران بتواند انگيزه بيشتري براي زندگي و حس تازه اي به نوشته هاي شما بدهد. پيشرفت شما را با خوشحالي دنبال مي كنم.