بازگشت باد هنینگز

چرا جدایی تلخه

وقتی هر آشنایی

                      به جدایی ختم می شه

چرا پایان، تلخه

وقتی هر شروعی

                     لطفش

                              به پایانشه

 

/ 5 نظر / 4 بازدید
روشنک

گرچه غمگین کننده اس ولی از بازگشت باد هنینگز خوشحالم.

مینا

بعضی خداحافظی ها شیرینتر از سلام اولشه!

دنریس استورم بورن تارگیرین از تبار اژدها

عجب...

حامد

[تعجب][خمیازه][وحشتناک]خیلی گه بود