.

زیبایی های دیگری در جهان هست

هرچند من دل شکسته باشم

زیبایی های دیگری هست

هرچند از هرچه در آن

خسته باشم.

در آن سوی ابرها

آسمان

همچنان آبی ست

/ 0 نظر / 6 بازدید