آنچه از ضرب المثلهای فارسی آموختم یا چطور ضرب المثلها به زندگی ام معنا دادند (2)

- از نخورده بگیر بده به خورده.

معنا و مفهوم:‌ ... تا خورده گردنش روز به روز کلفت تر شه، اونقدر کلفت تر شه که بشه پیمانکار شهرداری.

- پات رو قد گلیمت دراز کن.

معنا: وگرنه ما پاتو اندازه ی گلیمت می کنیم. اندازه ی گلیمت رو هم ما تعیین می کنیم.

- بادنجان بم آفت ندارد.

معنا: به همین دلیل گیاه شناسی است که دارم دهانت را سرویس می کنم چون مطمئنم طوریت نمی شود.

- تخم مرغ دزد شتر دزد می شه.

معنا: فقط اعدام!!

- تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

معنا: در هر مزخرفی که مردم می گویند حقیقتی هست.

- چاه کن همیشه ته چاهه.

معنا: همه ی آدم بدها آخر فیلم می میرند، البته فقط آخر فیلمها.

- چیزی که عوض داره، گله نداره.

معنا: فقط اعدام!!

- هرکی خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه.

معنا: گفتم پاتو اندازه ی گلیمت دراز کن نکردی، گفتم آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه نرفتی، گفتم گه خوری نکن کردی، گفتم زبان سرخ سر سبز می دهد برباد زبون درازی کردی برام، گفتم این دو روز کارمندی سرتو بنداز پایین ماستت رو بخور ننداختی، حالا بلرز تا جونت درآد.

- در بیابان لنگه کفش نعمت است.

معنا: معنا و کوفت! آخه از این بی معناتر هم مگه می شه. در بیابان یک قمقمه آب نعمت است، قطب نما نعمت است، لنگه کفش را کجای دلم بگذارم آخه؟

 - درخت تو گر بار دانش بگیرد/ به زیر آوری چرخ نیلوفری را

معنا: بعله. درخت تو گر بار دانش بگیرد، بعد از این که بار گرفت تو بروی با یک عده لابی کنی و چند تا کار پیمونکاری کلفت بگیری و پولش کنی اون وقت به زیر آوری چرخ نیلوفری را بعد بروی روی چرخ نیلوفری را و بدهی ترتیب چرخ نیلوفری را و به احدی جواب پس ندهی که چرا کردی این کار با چرخ نیلوفری را و الخ

- دیگی که واسه ما نجوشه می خوام سر سگ توش بجوشه.

معنا: دیگران کاشتند، ما خوردیم، ما نمی کاریم، گور بابای دیگران.

- ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود.

معنا: ولی تا بخواد ذره ذره دریا شود تو دیگه متاسفانه در قید حیات نیستی و حکایت دیگ و سر سگ پیش میاد.

ادامه دارد...

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید